Wednesday, April 25, 2007

Konst som språk


Cecilia Parsberg och Goran Hassanpour talar konstens språk. Med ett projekt om makten i språket arbetade Cecilia Parsberg tillsammans med invånarna i Rinkeby fram en tapet som står idag i Folkets Hus. I tapeten frågar man på 110 språk "Vad skulle du fråga någon annan som har mer makt än du?".
Goran Hassanpour, som är uppväxt i Göteborgs förort Hammarkullen och som går sista året i konsthögskolan Valand, visar sin video "Världsmästaren".

No comments: