Thursday, April 19, 2007

Linné, hans gärningar, hans arv


Linnés födelsedag firas och växter och djur och människor klassificeras och lärjungar skickades på resor för att samla exemplar av okända arter. Lisbet Rausing har skrivit en viktig bok om Linnés gärningar, "Linneaus, Nature and Nation". Utifrån boken diskuterar social antropologen och författaren Ana Valdés och gäster arvet efter Linné.

No comments: