Thursday, April 19, 2007

Margaret Obondo

Margaret Obondo avlade filosofie doktorsexamen vid Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet 1996. I hennes avhandling med titeln "From Trilinguals to Bilinguals? A study of the social and linguistic consequences of language shift on a group of urban Luo children in Kenya" använder hon sig av kunskaper från områden som lingvistik, litterär stil, afrikansk historia, antropologi och pedagogik för att diskutera implikationerna för språkbyte hos urbana afrikanska barn.

Margaret Obondo är forskare på språkforskningsinstitutet sedan dess start 1997 och har lett ett treårigt projekt: "Bridging home-school cultures? An ethnographic study of language and literacy socialization practices of immigrant children at home and in the pre-school – the case of immigrants from Somalia" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Projektet studerar problem och möjligheter när det gäller afrikanska invandrarbarns undervisning i Sverige. Hon har dessutom varit konsult för SIDA (Swedish International Development Agency) i ett projekt som avser att förbättra lärarutbildningen i Tanzania.

Margaret Obondos forskningsintressen omfattar språk och utbildning i Afrika, språksocialisation och skolframgång för tvåspråkiga barn både i och utanför invandrarsammanhang.

No comments: